Exposities Aukje Reitsma

 • 1996 Streekmuseum Gorredijk, Solo, digitale ontwerpen
 • 1997 Uitgave boekje “Aukje Reitsma, werken op papier”
 • 1999 Friese TV schenkt aandacht aan expositie Galerie Bas
 • 2000 Harmonie Leeuwarden, Typisch Frysk
 • 2001 Kunstzaal De Zonnebloem Elsloo, Solo, tekeningen
 • 2002 Kunst event Antwerpen
 • 2003 150 jaar P.C., Franeker
 • 2004 Biennale Arnhem, Nederlandse Figuratieve Kunst
 • 2005 Oldeberkoop, Open Stal
 • 2006 Museum DR88888 Drachten, Solo, tekeningen
 • 2007 Kunsthuis Syb Beetsterzwaag
 • 2008 Galerie Bas Sneek
 • 2009 Atrium  Den Haag
 • 2010 Museum Martena Harlingen
 • 2010 Fries Natuurmuseum Leeuwarden
 • 2010 Grafisch Museum Joure, Solo, grafiek
 • 2011 Martinikerk Franeker
 • 2011 Galerie Bas Sneek
 • 2012 Atrium Leeuwarder Courant Leeuwarden, expositie met leden Grafisch Atelier
 • 2012 Galerie Bas Sneek, Sporen van Joods leven
 • 2012 Kerkje Boer, Solo, kunstroute Facit, tekeningen, grafiek, schilderijen, digitaal
 • 2012 Martini Plaza Groningen, Art Fair International
 • 2012 Kunstuitleen Leeuwarden, solo, expositie Oorlog en Vrede
 • 2013 Groningen Atelier Horneman Ten Boer, digitale ontwerpen
 • 2013 Galerie Bas Sneek, “Fryske Weelde”, met o.a. “De Waddensymfonie’’
 • 2013 Galerij van de Lawei Drachten, 3e Friese Miniprent Biennale
 • 2013 Expositie FRIA , Gemeentehuis Ballum Ameland
 • 2013 Museum Dr88888 Drachten, expositie met Fria leden
 • 2013 Galerie Bloemrijk Vertrouwen : Solo, grafiek, Aldtsjerk
 • 2014 Museum Martena en Martinikerk, Franeker: groeps met FACIT
 • 2014 Galerie Pictura,  Groningen, groepstentoonstelling
 • 2015 Galerie Bas 10, Sneek , groepstentoonstelling
 • 2015 Kunsthuis-Secretarie Meppel, groepstentoonstelling, digitale tekeningen
 • 2015 Galerie Bloemrijk Vertrouwen, Aldsjerk, vrouwendag , groepstentoonstelling
 • 2015 Tresoar, Leeuwarden, groepstentoonstelling met FRIA
 • 2015 Martinikerk Franeker, groepstentoonstelling met FACIT
 • 2016 Galerie Bas Sneek, t/m 26 januari
 • 2016 Pictura Groningen, groepsexpositie, van 30 januari t/m 14 februari
 • 2016 Hannemahuis Harlingen, groepsexpositie, van 16 januari t/m 6 maart
 • 2016 Natuurcentrum  in Nes, Ameland, in het kader van FRIA Over Zee, van 19 maart 2016 t/m 8 juli
 • 2016 GBV Galerie Bloemrijk Vertrouwen, Duo-expositie, van 22 oktober t/m 17 november
 • 2017 Pictura Groningen, 85 kunstenaars tonen hun masterpiece, 29 januari t/m 12 maart
 • 2017 Groningen Pictura Masterpiece.  Schilderij2017 Sneek Galerie Bas 10, tekeningen
 • 2017 Ameland Landal Ameland State, met FRIA, digitale tekeningen
 • 2018 Aldtsjerk Galerie Bloemrijk Vertrouwen vrouwendag, digitale tekeningen
 • 2018 Noordwolde Kunst in de Stellingen, digitale tekeningen
 • 2018 Leer, Duitsland Martin Luther Haus, handdruksels en digitale tekeningen
 • 2018 Sneek, Galerie Bas 10 zomersalon, tekeningen en digitale tekeningen
 • 2018 Harlingen Entrepotdok, met FRIA, digitale tekeningen
 • 2018 Amsterdam AGA, digitale tekening
 • 2019 Assen, galerie Van der Veen 
  Expositie met FRIA, digitale tekeningen, 9 maart t/m 20 april
 • 2019 FRIA in Friedland, Duitsland, tekeningen en digitale tekeningen, 31 mei t/m 21 juli
 • 2020 FRIA in Leeuwarden, galerie Willemskade 22 . Jubileumexpositie FRIA 35 jaar, 7  t/m 28 februari.
  Openingstijden donderdag van 12.00 – 21.00 uur, vrijdag en zaterdag van 12.00 – 17.00 uur, zondag van 13.00 – 17.00 uur.
  Toegang gratis.
 • 2021 Groningen, galerie Pictura groeps met grafiek.
 • 2021 Sneek, galerie Bax groep met schilderijtjes.
 • 2022 Leeuwarden, 14 mei t/m 14 augustus, Expositie Bosk, NHL Stenden
 • 2022 Sneek, galerie Bax, 18 juni t/m 10 september, Groots in ’t Klein
 • 2022 Amsterdam, Amstelkerk, Meeting Up in Amsterdam, 1 t/m 26 augustus
 • 2022 Harlingen, Loods zeesleepboot Holland, Willemskade 5, Wadtkunst, 30 september t/m 2 oktober.
 • 2022 Zwolle, KlimaatExpo, 17 september t/m 4 december. Tentoonstelling met 250 kunstwerken over klimaatverandering, te zien in Museum de Fundatie en Academiehuis de Grote Kerk Zwolle.
 • 2023, Edam-Volendam, Grafein International Printmail Art Project
 • 2023, Aldtsjerk, Galerie Bloemrijk Vertrouwen, Vrouwendag, groep
 • 2023, Leeuwarden, Grafiek Biennale
 • 2023, Galerie Paterswolde
 • 2024, Drachten, Galerie van De Lawei, 23 maart t/m 19 mei : Wat maakt de Fries?
 • 2024, Leeuwarden, Stadsgalerie, Hofplein 38 , Expositie leden FRIA van 21 juni t/m 13 augustus
 • 2024, Assen, Kunst aan de vaart
 • 2024, Harlingen, 19 t/m 22 september, expositie met FRIA en Zilt leden in het Entrepot gebouw